Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Най-често задавани въпроси

FAQ най-често задавани въпроси

 • Как да разопаковам файлове с помощта на WinRAR?
 • Как се работи с RAR-архиви?
 • Появява ми се грешка "CRC грешка. Файла е повреден" ("СRС error. The file is corrupt")!
 • Какви са пределните размери на архивите и архивираните файлове?
 • В какво е разликата между режима на команден ред на WinRAR и конзолната версиея на RAR?
 • Как да закупя и регистрирам WinRAR?
 • Как да разделя файлове на многотомни архиви?
 • Какво е това режим на Помощник (wizard)?
 • С какво формата RAR е по-добър от ZIP?
 • Появява ми се грешка "Packed data CRC failed in volume name. The volume is corrupt"!
 • Може ли да се разопакова съдържанието на един от томовете на многотомен архив?
 • Не успях да извлеча файлове от многотомен солиден архив RAR, защото заради лоша дискета един от томовете се оказа повреден. Помогнете!
 • Как да премина към старото именуване на разширения за многотомни архиви (*.rar,*.r00 ... *.r99)?
 • Как да архивирам файлове с помощта на WinRAR?
 • Появява ми се грешка "Unknown method in filename"!
 • Какво е това RAR-файлове?
 • Забравих си паролата за архива. Как да си я възстановя?
 • Какво е пределното количество файлове в един архив?
 • Появява ми се грешка "Invalid or corrupt authenticity information"!

 • Как да разопаковам файлове с помощта на WinRAR?
  на главната страница FAQ

  Как да разопаковам файлове с помощта на WinRAR? 


  За да извлечете от архива файлове, като ползвате графичния интерфейс на WinRAR, в началото трябва да отворите архива в WinRAR. Това може да се направи по няколко начина:

  • два пъти кликнете с левия бутон на мишката или натиснете върху файла на архива в Windows (в Експлорера или на Десктопа). Ако при инсталирането WinRAR е бил свързан (асоцииран) с файлове-архиви (което се прави по подразбиране), то архива ще бъде отворен в WinRAR. Свързването на WinRAR с архиви може да се направи и след инсталацията в диалоговия прозорец "Интеграция"
  • с двоен клик на мишката или натискане на файла на архива в прозореца на WinRAR;
  • пренасяне на архива върху иконката или прозореца WinRAR. Преди да го направите се убедете, че в прозореца WinRAR не е отворен друг архив, ако има такъв то пренесения нов архив ще бъде добавен във вече отворения;
  • стартирайте WinRAR от команден ред с името на архива в качеството на параметър.

  При отваряне на архива в прозореца WinRAR се показва неговото съдържание. Отбележете файловете и папките, които искате да извлечете. Това може да се направи с клавиша за управление на курсора или левия бутон на мишката при натиснат клавиш (като в Експлорера и други Windows-програми). Можете да отбелязвате файлове в WinRAR и със клавиша <Интервал>. Клавиши <+> и <-> на цифровата клавиатура позволяват да се отбелязват и да се сваля отбелязване от групи файлове с помощта на шаблони (т.е. задавайки маски за файлове със символи '*' и '?').

  Отбелязване на един или няколко файла, натиснете бутона "Разархивирай..." горе на прозореца на WinRAR, или пък натиснете <Alt+E>, въведете в появилия се диалогов прозорец нужния път, след което натиснете бутона OK. Тук може и да смените няколко допълнителни параметъра.

  По време на разархивиране се показва прозорец със статистика. Ако искате да прекъснете разархивирането, натиснете бутона "Отмяна". Прозореца на WinRAR може да се минимизира в областта на уведомяване на панела на задачите: за целта натиснете бутона "Фонов режим". Ако разархивирането приключи без грешки, то WinRAR ще се върне в нормално състояние, в противен случай ще се появи прозореца за диагностични съобщения.

  Up

  Как се работи с RAR-архиви?
  на главната страница FAQ

  Как се работи с RAR-архиви? 


  WinRAR осигурява пълна поддръжка за RAR-архива, давайки възможност да се създават, отварят или да се модифицират.

  Ако сте инсталирали WinRAR на компютъра и сте изтеглили от Интернет RAR-архив, то с двоен щракване с левия бутон на мишката върху този файл автоматично се отваря архива. В появилия се диалогов прозорец изберете файловете за разархивиране, натиснете бутона "Разархивирай в" ("Extract To"), задайте път за записване и натиснете "OK".

  Алтернативно вие можете да кликнете с десния бутон а мишката върху RAR-архива в Windows Explorer. В случай, че сте включили опция "Интегриране на RAR в системата" ("Shell integration") при инсталирането на WinRAR, такова действие ще покаже в контекстното меню ред "Разархивирай файловете..." ("Extract to ...").

  Up

  Появява ми се грешка "CRC грешка. Файла е повреден" ("СRС error. The file is corrupt")!
  на главната страница FAQ

  Появява ми се грешка "CRC грешка. Файла е повреден" ("СRС error. The file is corrupt")!


  Съдържанието на архива е повредено. Най-вероятно файла е бил повреден след неговото създаване. Независимо от това, ако в архива се е съхранила информация за възстановяване, то вие можете да върнете данните към живот.

  Архива също така би могъл да се повреди по време на създаването заради хардуерни проблеми. Понякога това се случва при пикове със захранването на "овърклокнат" процесор или некачествени модули памет.

  В последния случай е навъзможно данните да се възстановят дори при съхранена информация за възстановяване. Единствения изход в такава ситуация е да обработите архива с помощта на команда "Repair".

  В заключение препоръчваме да инсталирате най-новата версия на WinRAR/RAR - ние постоянно усъвършенстваме нашите технологии и, не е изключено, че откритата грешка е била поправена.

  Up

  Какви са пределните размери на архивите и архивираните файлове?
  на главната страница FAQ

  Какви са пределните размери на архивите и архивираните файлове?


  Размера на RAR-архива и размера на отделния файл вътре в RAR-архива е ограничен до обем 8,589,934,591 Gb (9,223,372,036,854,775,807 байта).
  Важно е да се отбележи, че за създаване на архиви над 4 Gb е необходимо да се ползва файлова система NTFS, тъй като нейните предшественици просто не поддържат такива големи файлове.
  Размера на ZIP-архива и размера на отделния файла вътре в ZIP-архива е ограничен с обем до 2 Gb.

  В общите случаи формат RAR е по-подходящ за работа с големи количества и обеми файлове.
  Up

  В какво е разликата между режима на команден ред на WinRAR и конзолната версиея на RAR?
  на главната страница FAQ

  В какво е разликата между режима на команден ред на WinRAR и конзолната версиея на RAR?


  Освен WinRAR в дистрибутива на продукта също така влиза файл Rar.exe. Това също е 32-разрядна версия на RAR за Windows, но тя поддържа само интерфейс с команден ред и работи в текстов (конзолен) режим.

  Конзолната версия на RAR е удобно да се ползва за стартиране от командни файлове (BAT и CMD), за стартиране от DOS и подобни програми. Тя поддържа повече команди и ключове в команден ред, от WinRAR, но не е способна да обработва ZIP и други формати архиви, различни от RAR.

  Всички особености по управлението от команден ред на WinRAR са описани в раздел "Интерфейс с команден ред" са верни и за конзолната версия на RAR. Тук не се съдържат описания на тези ключове и параметри, които се поддържат само от конзолната версия. По-подробни сведения за конзолната версии на RAR може да се намерят във файла rar.txt.

  Up

  Как да закупя и регистрирам WinRAR?
  на главната страница FAQ

  Как да закупя и регистрирам WinRAR?


  Какво е необходимо за покупка на лиценз

  Ако желаете да станете регистриран потребител на RAR трябва да закупите лиценз в в нашия магазин.

  Подробна информация за регистрацията е дадена във файла order.htm от комплекта на доставка на WinRAR.

  Процедура по лицензиране

  След получаване на Вашето плащане и попълнена регистрационна форма ние ще Ви изпратим регистрационен ключов файл, със съответната регистрационна информация, която вие сте посочили в поръчката.

  След като получите ключовия файл, вие трябва да го запишете в папката с файла WinRAR.exe или в папка %APPDATA%\WinRAR. Ако получите този файл опакован в RAR-архив, то първо го разархивирайте.

  В зависимост от възможностите на вашия сайт за регистрация, доставката на ключа може да се направи както с помощта на електронната поща, така и по обикновената поща (на носител).

  Up

  Как да разделя файлове на многотомни архиви?
  на главната страница FAQ  

  Как да разделя файлове на многотомни архиви?


  За целта в меню "Име и параметри на архива" ("Archive name and parameters") изберете опция "Раздели на томове" и въведете размера на всеки том.

  По подразбиране размера на томовете се въвежда в байтове. Но вие можете да ги указвате и в килобайтове - за целта е достатъчно да добавите буква k (на латиница) в края на показателя. Параметъра K (латинско K) означава хиляди байтове. Аналогично работят параметрите m и M: първия позволява указване на размера на тома в мегабайтове, а втория - в милиони байтове.

  Също така е възможно да се избира размер на тома от списък с предварително определени размери: 1,44Мб (за дискети с формат 3,5"), 700Mb (за CD), 4,4 Gb (за DVD) и 98 Mb (за ZIP100). При архивиране на друг сменяем носител избирайте параметър "Автоматично определяне" ("Autodetect").

  Разопаковката на многотомния архив става от най-първия том. Ако всички томове, които се намират на един носител (например, хард диск), но преди разопаковане трябва да се ги копирате в една папка.

  За превръщане на еднотомни RAR/ZIP/TAR и други архиви в многотомни архиви, моля, използвайте командния "Преобразувай архив", който е достъпен започвайки от версии WinRAR 3.10.

  Up

  Какво е това режим на Помощник (wizard)?
  на главната страница FAQ  

  Какво е това режим на Помощник (wizard)?


  Режим на Помощник в WinRAR е предназначен за начинаещи потребители, за да се облекчат максимално изпълняваните от тях основни операции по архивиране и разопаковане с помощта на лесна и понятна стъпкова процедура.

  За да извикате диалога на Помощника, натиснете бутона "Помощник" на панела с инструменти WinRAR. По подразбиране този бутон се показва и при позиция вътре в архивите, и извън тях, но вие можете да го включвате/изключвате (подобно на останалите бутони) в диалога за избор на бутони, който се избира от бутон "Избор на бутони..." в прозореца на общите настройки на програмата. Друг разположен в същия прозорец параметър - "Помощник при стартиране" - позволява да се включи режим, при който Помощника ще се стартира автоматично при всяко пускане на WinRAR.

  Всеки диалогов прозорец на Помощника е снабден с кратка инструкция, в която се описва съдържанието на прозореца и възможните действия на ползващия. Ако тази информация е недостатъчна, натиснете бутона "Help", за да се запознаете с по-подробни инструкции.

  Up

  С какво формата RAR е по-добър от ZIP?
  на главната страница FAQ  

  С какво формата RAR е по-добър от ZIP?


  По сравнение с формат ZIP, RAR осигурява цял спектър допълнителни възможности: по-удобно създаване на многотомни архиви, по-добър коефициент на компресия, графичен интерфейс и команден ред, поддръжка на криптографски алгоритъм AES-128, възстановяване на повредени файлове, съвместимост с Unicode за обработка на файлови имена, различни от английски и много друго.

  За получаване на по-подробна информация и сравнение с конкуриращи продукти, моля, посетете тази страница.

  Up

  Появява ми се грешка "Packed data CRC failed in volume name. The volume is corrupt"!
  на главната страница FAQ  

  Появява ми се грешка "Packed data CRC failed in volume name. The volume is corrupt"!


  Тази грешка се появява едновременно със съобщение "CRC грешка. Файла е повреден" ("CRC failed in file name. The file is corrupt"), което помага да се разбере коя от частите на многотомния архив е повредена. Но само, в случай на използване на многотомен архив.

  В зависимост от характера на повредата на архива, RAR може и да не показва тази грешка. Съобщението за CRC грешка се показва във всеки случай, ако е открит повреден файл.

  В заключение препоръчваме да инсталирате най-новата версия на WinRAR/RAR - ние постоянно усъвършенстваме нашите технологии и, не е изключено, откритата грешка вече да е поправена.

  Up

  Може ли да се разопакова съдържанието на един от томовете на многотомен архив?
  на главната страница FAQ  

  Може ли да се разопакова съдържанието на един от томовете на многотомен архив?


  Вие можете да разопаковате том, използвайки опция "Запази повредените файлове" ("Keep broken files") от меню "Път и параметри на разархивиране" ("Extraction path and options dialog").

  Но даже в този случай повечето файлове няма да работят. Независимо от това вие все пак можете да пробвате. Например, MPEG-файла може частично да работи, ако е достъпна само неговата първа част.

  В общия случай за отваряне на файла се изисква заглавието, което се намира в неговата начало. Именно в него се съдържат данните за формата на файла: дали той е текст, видео-клип, музика или нещо друго.

  Важно е да се отбележи, че извличането на съдържание на том от многотомен архив ще работи само при изключване на опция "Създай солиден архив" меню "Име и параметри на архива". Можете да разберете дали е такъв с помощта на бутон <Информация> в главния прозорец на WinRAR.

  Up

  Не успях да извлеча файлове от многотомен солиден архив RAR, защото заради лоша дискета един от томовете се оказа повреден. Помогнете!
  на главната страница FAQ  

  Не успях да извлеча файлове от многотомен солиден архив RAR, защото заради лоша дискета един от томовете се оказа повреден. Помогнете!


  Преди всичко, при съхраняване на архиви на такива ненадеждни носители, като дискети, трябва да се прилага информация за възстановяване. Освен това, в този случай не се препоръчва да се създават солидни архиви, вместо тях е по-добре да се ползват обикновени.

  Ако повредения том е от солиден архив, то пробвайте да го възстановите. За целта помага информацията за възстановяване (ако тя е била добавена при създаване или промяна на архива). Дали има информации за възстановяване може да се провери с помощта на команда "Информация за архива". Променете името на възстановения том с fixed.arcname.rar (или с rebuilt.arcname.rar, ако информация за възстановяване не е имало в тома) вместо неговото начално и пробвайте да извлечете файлове от архива, започвайки с първия том.

  Up

  Как да премина към старото именуване на разширения за многотомни архиви (*.rar,*.r00 ... *.r99)?
  на главната страница FAQ  

  Как да премина към старото именуване на разширения за многотомни архиви (*.rar,*.r00 ... *.r99)?


  По подразбиране томовете в RAR-архива имат имена от следния вид: 'volname.partNNN.rar', където 'NNN' показва номера на тома, а 'volname' - името на архива, определено от ползващия. Вие можете да превключите програмата към старата схема за наименуване на многотомни архиви, когато те се различават само с разширения (*.rar,*.r00 ... *.r99). Това може да е полезно, ако предполагате, че ще разопаковате архива на архаични операционни системи, например MS DOS, които не допускат повече от една точка в името на файла или не приемат дълги имена.

  В графичния интерфейс на WinRAR:

  Включете опция "Стар вид на имената на томовете" ("Old style volume names") във вложка "Допълнително"  ("Advanced options"), меню "Име и параметри на архива" ("Archive name and parameters").

  В режим на команден ред WinRAR и RAR:

  Използвайте ключа -vn при създаване на многотомен архив.

  Up

  Как да архивирам файлове с помощта на WinRAR?
  на главната страница FAQ  

  Как да архивирам файлове с помощта на WinRAR?


  Преди всичко, стартирайте WinRAR. Два пъти щракнете с мишката или натиснете <Enter> върху иконката на WinRAR. Вие също така можете да го стартирате от меню "Старт": влезте в група "Програми", след това в група "WinRAR" и изберете ред "WinRAR".

  При стартирането WinRAR показва в своя прозорец списък от файлове и папки в текущата папка. Преминете към папката, в която се намират файловете, предназначени за архивиране. За промяна на текущия диск може да се набере комбинация от клавиши <Ctrl+D>, или да се възползвате от списъка на дисковете (под панела с инструменти), или да щракнете на малката иконка на диска в долния ляв ъгъл на прозореца. За преминаване в родителската папка натиснете клавиши <Backspace> или <Ctrl+PgUp>, щракнете на малкия бутон "Нагоре" (под панела с инструменти) или два пъти щракнете на папка ".." в списъка на файловете. За преход в друга папка натиснете <Enter>, <Ctrl+PgDn> или два пъти щракнете с мишката върху тази папка. За преход в корена на текущия диск натиснете съчетанието на клавиши <Ctrl+\>.

  След като вече сте влезнали в папката с нужните файлове, отбележете (селектирайте) файловете и папките, които искате да архивирате. Това може да се направи с клавишите за управление на курсора или с левия бутон на мишката с натиснат клавиш <Shift> (както е в Експлорера и другите програми в Windows). Можете да отбелязвате файлове в прозореца на WinRAR и чрез клавиши <Интервал> и <Insert>. Клавиши <+> и <-> на цифровата клавиатура позволяват да се отбелязва и снема отбелязване от групата файлове с помощта на шаблони (т.е. задавайки маски на файлове чрез символи '*' и '?').

  След като отбележите един или няколко файла, натиснете бутон "Добави" (същото действие става при натискане на <Alt+A> или чрез команда "Добави файлове в архив" от меню "Команди"). В появилия се диалогов прозорец въведете име на архива или просто потвърдете името, предложено по подразбиране. Тук може да се избере формата на новия архив (RAR или ZIP), метода на компресия, размера на тома и други параметри на архивиране. Подробно този диалог е описан в раздел "Диалог за въвеждане на име на архива и неговите параметри". Натиснете бутон OK, за да създадете архив.

  По време на архивирането се показва прозорец със статистика. Ако искате да прекъснете процеса на опаковка, натиснете бутон "Отмяна". Прозореца WinRAR може да се минимизира в областта на уведомяване на панела на задачи: за целта натиснете бутона "Фонов режим". След приключване на архивирането прозореца на статистиката изчезва, а създадения архив става текущ отбелязан файл.

  Файлове могат да се добавят в съществуващ архив RAR също и по метода на пренасяне. Отбележете архива в прозореца на WinRAR и натиснете <Enter> (или два пъти щракнете с мишката) върху неговото име — RAR прочита архива и показва неговото съдържание. Сега вие можете да добавяте файлове в архива, просто пренасяйки ги от друга програма в прозореца на WinRAR.


  Пример 1: Добавяне на файлове в архив

  Общ синтаксис за управление на конзолната версия RAR:

  RAR ‹команда› [ -‹ключове› ]  ‹име_на_архива›  [ @‹файлове-списъци ›... ]
          [ ‹файлове›... ]  [ ‹път_за_разопаковане\› ]

  За да добавяте файлове в архив използвайте команда 'a'

  Пример A:

  трябва да се създаде нов или да се обнови съществуващ архив MYARCH, като включите в него файлове от текущата папка.

  rar a myarch

  Пример B:

  трябва да се създаде нов или да се обнови съществуващ архив C:\BACKUPMYARCH, като включите в него файлове и вложени папки от папки C:\Settings и C:\Work и всички поддиректории (използвайте ключа -r : рекурсия на вложени папки)

  rar a -r C:\Backupmyarch C:\Settings C:\Work
  Up

  Появява ми се грешка "Unknown method in filename"!
  на главната страница FAQ  

  Появява ми се грешка "Unknown method in filename"!


  Старите версии на RAR (версии по ранни от 2.90) не съдържаха някои съвременни методи на компресия, които присъстват в RAR 3.0 и нагоре.

  В този случай важи едно от двете условия. Първо, вие се опитвате да отворите архив, създаден с RAR 3.0 чрез програма RAR 2.8 или по-стара версия. Второ, вие се опитвате да отворите архив, създаден от ACE 2.0 с помощта на RAR 2.8 или по-стара версия.

  Моля, инсталирайте най-последната версия на RAR.

  Up

  Какво е това RAR-файлове?
  на главната страница FAQ  

  Какво е това RAR-файлове?


  RAR е формат на файлове, създавани чрез архиватора WinRAR.

  Подобно на други архиватори RAR-файловете представляват контейнери за данни, които съдържат един или няколко файла в компресиран виде.

  След изтегляне на RAR-файла от Интернет Вие трябва първо да го разархивирате, за да работите със съдържанието му.

  Up

  Забравих си паролата за архива. Как да си я възстановя?
  на главната страница FAQ  

  Забравих си паролата за архива. Как да си я възстановя?


  Системата за защита на RAR архивите не съдържа никакви възможности за нейно заобикаляне. Така че единствения начин да откриете забравена или изгубена парола е да опитате всички възможни комбинации.

  Важно е да се отбележи, че в случай на загуба на парола вие няма да можете да извлечете файлове от архива. Даже самия автор WinRAR няма такава възможност.

  Up

  Какво е пределното количество файлове в един архив?
  на главната страница FAQ  

  Какво е пределното количество файлове в един архив?


  Количеството файлове, добавяни в един архив зависи от обема на достъпната памет и дължината на имената на тези файлове. Примерно 128 байта памет се изисква за едно архивиране на файл. По този начин, за компресия на милион файлове е необходимо да имате 128 Mb. Пределните натоварвания, за които са правени изпитания в тестовата лаборатория на нашата компания достигат 10 милиона файла.

  Up

  Появява ми се грешка "Invalid or corrupt authenticity information"!
  на главната страница FAQ  

  Появява ми се грешка "Invalid or corrupt authenticity information"!


  Вероятно, архива е бил създаден с използване на ключа -av (записвай с електронен подпис, съдържащ името на автора, време на последното обновяване и име на архива). Но, поради някакви причини, подписа се е повредил или е недействителен. Това може да свидетелства за неработоспособност на целия архив или използване на нелегален ключ RARREG.key при създаване на архива.

  В заключение препоръчваме да инсталирате най-новата версия на WinRAR/RAR - ние постоянно усъвършенстваме нашите технологии и, не е изключено откритата грешка вече да е отстранена.

  Up