Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Сравнение на WinRAR 3.91 и WinZip 14 Pro


WinRAR 3.91 WinZip 14 Pro
Цена
Цена на единичен лиценз 70.44 лева 95.62 лева
Поддръжка по електронна поща Безплатно за ползващите, купили лиценз Стойността на поддръжката на многопотребителския лицензи е 18% от покупната цена за всяка година
Поддържани езици
Количество локализирани езици 46+ 7
Поддръжка на Unicode
Поддържани операционни системи
Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X, FreeBSD, Linux (граф. интерфейс само за Wine), OS/2 Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Windows 7
Windows 7: поддръжка на "списъци" на панела на задачи
Windows 7: поддръжка на библиотеки
Възможности за компресия
Стандартна компресия по алгоритъм ZIP
Стандартна компресия по алгоритъм RAR
Непрекъсната компресия
Опции на компресия
Добавяне със замяна на файлове
Добавяне с обновяване на файлове
Обновяване само на съществуващите файлове
Синхронизация на съдържанието на архива
Запис на дата/време на изменения с висока точност
Разопаковка на архиви с опция "Съхранявай повредените файлове"
Възможност за поместване на всеки файл в отделен архив
Възможност за определяне на размер на речника за компресия
Възможност за преобразуване на архива в SFX
Възможност за тестване на архиви
Показване на информация за архива
Добавяне на коментари към архива
Създаване на архиви, разделени на няколко части (томове)
Пауза след създаване на всеки том
Възможност за задаване на размер на всеки том
Потребителски интерфейс
Вграден Помощник
Поддръжка на drag and drop за файлове
Режим на управление на файлове
Режим на управление на архиви
Търсене по съдържанието на архива
Създаване на профили за компресия
Вложки за папки
Настройка на панела инструменти
Безопасност
Защита на архива от повреди
Възстановяване на липсващи части на многотомен архив
Защита на архиви от случайна промяна
Възможност за добавяне на данни, потвърждаващи идентичност
Интеграция с антивирусни скенери
Блокиране на файлове с подозрително разширение
Забрана за стартиране на файлове с разширение *.pif"
Забрана за стартиране на файлове, с имена които съдържат 5 или повече интервала подред
Защита с парола
Шифроване на имена на файлове
Поддръжка на стандарт AES (Advanced Encryption Standard)
Поддръжка на функции за безопасност NTFS
Поддържани типове архиви
ИзвличанеRAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, ZZIP, ZIPX, RAR, 7Z, BZ2, LHA/LZH, CAB, IMG, ISO, TAR, GZIP, GZ, TAZ, TGZ, TZ, Z, UU, UUE, XXE, B64, MIM, BHX, HQX
КомпресияRAR, ZIPZIP, ZIPX
Поддръжка на допълнителни разширения на имена на файлове на формати за архивиране
RAR Създаване
Разопаковка
Възстановяване
Преобразуване във формат zip
ZIP Създаване
Разопаковка
Възстановяване
Преобразуване във формат
CABРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
ARJРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
LZHРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
TARРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
GZIPРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
ACEРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
UUEРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
BZIP2Разопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
ISOРазопаковка
Преобразуване във форматнет
ISO 13346 (UDF)Разопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
ZРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
7-ZIPРазопаковка
Преобразуване във форматrar, zip
SFX опции
SFX-модул
Формат ZIP SFX
Модул RAR SFX за MSDOS
Модул RAR SFX за команден ред Win32
Модул RAR SFX за графичен потребителски интерфейс Win32
Поддръжка на базови функции
Добавяне на иконки Windows
Добавяне на диалогов прозорец да инсталиране в SFX
Избор на собствен логотип на SFX-архива
Създаване на SFX-архив от команден ред
Добавяне на собствен текст на лиценза 
Стартиране на програмата за инсталиране след извличане
Изтриване на файлове преди началото на инсталиране
Поддръжка на «тих» режим (без показване на начален диалог)
Избор на собствен знак на SFX-архива
Възможност за ползване на HTML в прозореца за показване на текста
Поддръжка на специални сценарии
Запитване за права за акаунт на администратор
Опции за резервно копиране
Възможност за добавяне само на файлове с отбелязан атрибут "Архивен"
Сваляне на атрибута "Архивен" след компресия
Съхраняване на предишни версии на файлове
Създаване на име на архива по маска
Друго
скинове/теми за оформяне
Архивиране във фонов режим
Автоматично изключване на компютъра след завършване на архивиране
Оценка на компресията
Оценка на степента на компресия
Компресия и изпращане на архива по електронна поща с помощта на контекстно меню на Експлорера на Windows
Създаване на отчет за архива
Печат на отчета за архива
Тест за бързодействие
Тест за надеждност на апаратурата
Опция "Чакай, ако работи друго копие на WinRAR"
Многопоточност
Избор на профили от контекстното меню
Опция "Унищожавай файловете" (преди изтриване на данните файловете се презаписват с нулеви байтове, което прави възстановяването на тези файлове невъзможно)
Зареждане на архиви по FTP
Интеграция с пощенски клиентOutlook 2007
Работа с цифрови камери
Изменение на размери/завъртане/кадриране/компресия на фотографии преди създаване на архива
Преглед на изображения във вграден вюер