Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Възстановяване на регистрация

Изпратете писмо на info@softkey.bg, като въведете цялата информация с която разполагате за своя стар ключ:

Възможно е по-късно да ни потрябва допълнителна информация, потвърждаваща легалната покупка на програмата.

Обърнете внимание, че получената от вас информация ще бъде проверена в нашата клиентска база данни. Не се опитвайте да "обновявате" фалшиви ключове, създадени с пиратски генератори на ключове.