Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Репликиране на настройки за WinRAR:

Друга полезна особеност на WinRAR в мрежова среда е използването на команда "Импорт/експорт" ("Import/Export") меню "Параметри" ("Options"). Тази команда позволява да се настрои една единствено копие на WinRAR, да се копират настройките във файл Settings.reg и той да се добавя в папката с дистрибутива преди инсталирането на WinRAR на другите компютри. Вие също така можете да копирате Settings.reg в папката на вече инсталирания WinRAR - в този случай програмата автоматично приема новите настройки. Настройките също така може да се импортират с помощта на указаната по-горе команда "Импорт" или regedit:

regedit /s settings.regНазад | Напред