Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Промяна на каталога на инсталиране:

Вие можете да измените името на каталога за инсталиране на WinRAR. В разгледаните по-долу примери ние ще изменим пътя "C:\Program Files\WinRAR" на "C:\Apps\WinRAR".

При използване на WinRAR 3.10 (beta 1 - beta 4) добавете в края на файла за настройки settings.reg:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\SFX]
"C%%Program Files%WinRAR"="C:\Apps\WinRAR"
  
и импортирайте настройките преди стартиране на 'wrar310.exe /s' с помощта на команда:

regedit /s settings.reg.

Ако вие искате да измените пътя за инсталиране на WinRAR 3.00 (описаните действия са също така приложими за версия 3.10), то трябва или да измените параметъра "Path=WinRAR" на "Path=c:\Apps\WinRAR" или просто да копирате файловете от разопакования дистрибутив в нужната папка.

При инсталиране на WinRAR на голям брой компютри може да се окаже уморително да отговаряте на едни и същи стандартни въпроси на програмата-инсталатор.

За да се ускори процеса и да се преодолее описания недостатък препоръчваме да се възползвате от ключа /s, който води WinRAR до преминаване в silent-режим (режим на отсъствие на показване на допълнителна информация и запитвания за потвърждаване).Назад | В началото на курса