Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Грешка "Packed data CRC failed in volume name."

Тази грешка се появява едновременно със съобщение "Грешка CRC. Файла е повреден" ("CRC failed in file name. The file is corrupt"), което помага да се разбере каква от частите на многотомния архив е повредена. Вярно, само в случай на използване на многотомен архив.

В зависимост от характера на повредата на RAR архива може и да не се показва тази грешка. Съобщението за грешка CRC се показва при всеки случай, ако е открит повреден файл.Назад | Напред