Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Грешка "Invalid or corrupt authenticity information"!

Вероятно, архива е бил създаден с използване на ключа -av (записвай електронния подпис, съдържащ име на автора, време на последното обновяване и името на архива). Но, по някакви причини, подписа се е оказал повреден или недействителен. Това може да свидетелства за неработоспособност на целия архив или използване на нелегален ключа RARREG.key при създаване на архива.

В заключение препоръчваме да инсталирате последна версия на WinRAR/RAR - ние постоянно усъвършенстваме нашите технологии и, не е изключено, че откритата грешка да е вече отстранена.Назад | Напред