Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Саморазопаковащи се архиви (SFX)

Саморазопаковащ се (SFX, от англ. SelF-eXtracting) архив — това е архив, към който се присъединява изпълним модул. Този модул позволява да се извличат файлове с простото стартиране на архива като обикновена програма. По този начин, за извличане на съдържанието на SFX-архива не се изискват допълнителни външни програми. Едновременно с това, WinRAR може да работи с SFX-архива точно така, както и с всеки друг, затова ако вие не искате да пуснете SFX-архив (например, когато не можете да гарантирате, че в него няма вируси), то за преглед или извличане на неговото съдържание може да се ползва WinRAR.

SFX-архивите, както и всички други изпълними файлове, обикновено имат разширение .EXE.

SFX-архивите са удобни в случаите, когато е нужно да се предава на някого архив, но не сте уверени, че получаващия има съответния архиватор за неговото разархивиране. Вие също така можете да използвате SFX-архиви за разпространение на свои собствени програми. Например, дистрибутива на WinRAR се базира на GUI SFX-модул RAR Default.sfx.

За да създадете SFX-архив от команден ред, вие можете да използвате ключ -sfx при създаване на нов архив или команда S за преобразуване на съществуващ архив в SFX. При създаване на нов архив в WinRAR включете параметъра "Създай SFX-архив" в диалога за въвеждане на име и параметри на архива.

Ако пък е нужно да се създаде SFX-архив от вече съществуващ, то влезте в него и натиснете бутона "SFX".

В WinRAR влизат няколко SFX-модула. Всички SFX-модули (те имат разширение .sfx) трябва да се намират в същата папка, както и WinRAR. По подразбиране WinRAR винаги използва модула Default.sfx, но вие можете да въведете име на друг модул веднага след ключа -sfx или команда S. Например, за преобразуване на архива myarchive.rar в SFX с модул WinCon.SFX изпълнете следната команда:

WinRAR SWinCon.SFX myarchive.rar

В WinRAR нужния SFX-модул може да се избира списъка, появяващ се при изпълняване на команда "Преобразувай архива в SFX".Назад | Напред