Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Видове SFX-модули:

GUI SFX-модули RAR и ZIP (Default.SFX и Zip.SFX):

С помощта на тези два модула може да се създават саморазархивиращи се архиви GUI (т.е. работещи в графичен режим), функциониращи в среда на всяка 32-разрядна версия на Windows (95, 98, NT и т.н.). Тези модули не работят в среда Windows 3.1 и DOS.

За архиви RAR трябва да се ползва модул Default.SFX, а за архиви ZIP — модула Zip.SFX.

И двата модула поддържат команди за организация на прости процедури за инсталиране. Тези команди трябва да се намират в коментарите на SFX-архива.

Конзолен SFX-модул RAR (WinCon.SFX):

С помощта на този модул може да се създават саморазопаковащи се архиви, работещи в текстов режим в среда на всяка 32-разрядна версия на Windows (95, 98, NT и т.н.). Този модул не функционира в среда Windows 3.1 и DOS.

SFX-модул RAR за DOS (Dos.SFX):

Започвайки от версия WinRAR 3.50, SFX-модула за DOS се разпространява само в състава на дистрибутива RAR/DOS32. Ако ви е нужно да създавате саморазопаковащи се архиви за DOS, извлечете от дистрибутива RAR/DOS32 файла DEFAULT.SFX, преименувайте го в DOS.SFX и го поставете в папката на WinRAR.

С помощта на този модул може да създавате саморазопаковащи се архиви, работещи в текстов режим в среда DOS. SFX-модула за DOS също така работи в сеанс DOS в OS/2, Windows и други ОС в режим на емулация на DOS.Назад | Напред