Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Основни действия с SFX-архиви

За да стартирате веднага няколко програми след разархивиране на SFX-архива, трябва да извършите следните действия:

В графичния интерфейс на WinRAR:

В интерфейс команден ред на WinRAR/RAR:

• Запишете в текстовия файл, който ще бъде добавен в SFX-архива в качеството на коментар следните редове:

=====================================

Setup=setup.cmd

TempMode

=====================================

• Файл setup.cmd съдържа външните програми след разархивиране на архива.

• Добавете този текстов файл в SFX-архива с помощта на ключа -z.

Например, за да добавите файла sfxoptions.txt в качеството на коментар към SFX-архива myinst.exe с използване на модула default.sfx:

rar a -sfxdefault.sfx -zsfxoptions.txt myinst C:\test\*.*

За промяна на формата на текста, цвета и шрифта при използване на SFX:

• За целта се възползвайте от команда Text за SFX-модули. За тази команда съществуват два синтаксиса:

• 1) Text=

• 2) Text { string1 string2 … }

• C помощта на езика HTML вие можете да управлявате цветовете, шрифтовете и форматирането на показвания текст. Описанието на HTML е достъпно на сайта на WWW-консорциума. Освен това, за подготовка на HTML-текста може да се ползва всеки редактор на web-страници.

Важно:

Тази команда е достъпна само за модула Default.SFX (RAR-архиви) и Zip.SFX (ZIP-архиви).Назад | Напред