Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Защита на архиви от повреждане

Формата RAR може да съдържа специални данни, в които е записана информация за възстановяване на файла.

Благодарение на това архива може да бъде възстановен даже в случай на физическо повреждане на носителя (например, драскотини на CD/DVD, повреда на флопи-диска и др.). Между другото, ZIP-формата няма такава технология.

За добавяне на информация за възстановяване е необходимо да се направят следните стъпки:

Друг начин да се включи опцията е в указване на съответните настройки в профила WinRAR. В този случай информацията за възстановяване на файла ще бъде автоматично записвана при създаване или модификация на всеки архив.

WinRAR a -rr newarc *.txt

WinRAR d -rr4 newarc dummy.txt

WinRAR rr oldarc

Информацията за възстановяване на файлове може да съдържа до 524,288 сектора. В случай на повреждане на файла WinRAR е способен да възстанови с помощта на всеки сектор 512 байта данни. Този показател може да се изменя в по-малка посока, ако има място многократна повреда на файла.

Вие също така можете да укажете размера на "Информацията за възстановяване" в процентно съотношение от общия размер на архива:

winrar rr3% arcname

Очевидно е, че "Информацията за възстановяване" увеличава общия размер на архива. Вие можете самостоятелно да изчислявате приблизителния допълнителен обем, използвайки следната формула:

[размер на архива]/256 + [количество сектори за възстановяване]*512 байта.Назад | Напред