Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Томове за възстановяване

Томове за възстановяване ("Recovery Volumes") - това са файлове с разширение .REV, създавани от WinRAR за възстановяване на липсващи и повредени томове. Тази технология работи изключително с многотомни архиви.

Тази функция може да се окаже особено полезна за резервно копиране или, например, при изпращане на многотомен архив в електронна конференция или качване на FTP-сървър. В подобна ситуация повторното изпращане на томове за възстановяване може да бъде по-икономично от гледна точка на обема трафик.

С помощта на всеки том за възстановяване може да се възстанови един отсъстващ том в RAR-архива. Например, ако архива се състои от 30 тома, и за него са създадени три тома за възстановяване, вие можете да пресъздадете произволни три отсъстващи тома. Ако REV-файловете са по-малко, от отсъстващите томове, възстановяването на такъв архив е невъзможно. Общото количество обикновени томове и томовете за възстановяване не може да превишава 255, а томовете за възстановяване трябва да са по-малко от томовете на RAR-архива.

За възстановяване на липсващите или повредени WinRAR томове е необходимо да се щракне върху REV-файла, да се използва команда rc или да се доверите на автоматичния режим, когато WinRAR сам качва REV-файла в случай на откриване на липсващ или повреден том.

След създаване на томовете за възстановяване началните томове на RAR-архива не могат да се модифицират. При възстановяване на липсващите томове алгоритъма за възстановяване използва данните, пазени както в REV-файловете, така и в томовете RAR. Затова, ако след създаване на REV-файлове вие измените томове RAR (например, блокирате ги за промени), то възстановяването е невъзможни.

За създаване на томове за възстановяване се възползвайте от съответния параметър в меню "Име и параметри на архива" на вложка "Допълнително" или аналогичния параметър в диалога, извикван с командата за защита на архива от повреждане. В режим на команден ред томовете за възстановяване се създават с помощта на команда RV или ключа -rv.

На началните копия на повредените томове преди възстановяване се дават имена с разширение *.bad. Например, volname.part03.rar ще бъде преименуван във volname.part03.rar.bad.Назад | Напред