Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Извличане на архив с помощта на WinRAR

За да извлечете от архив файлове, използвайте графичния интерфейс на WinRAR, в началото трябва да се отвори архива в WinRAR. Това може да се направи по няколко начина:

1. двойно щракване с левия бутон на мишката или щракване върху файла на архива в система Windows (в Експлорера или на Десктопа). Ако при инсталиране WinRAR е бил свързан (асоцииран) с файлове-архиви (това става по подразбиране), то архива ще бъде отворен в WinRAR. Можете да свържете WinRAR с архивите и след неговото инсталиране в диалоговия прозорец "Интеграция";

2. двойно щракване с мишката или натискане върху файла на архива в WinRAR прозореца; пренасяне на архива върху иконката или прозореца WinRAR. Преди да направите това, се убедете, че в прозореца WinRAR не е отворен друг архив, иначе пренасянето на архива ще го добави във вече отворения;

3. стартиране на WinRAR от команден ред с името на архива в качеството на параметър.

Най-добре е предварително да се прегледат сведенията за файла. Получете информация за степента на компресия и други параметри на архива.

При отваряне на архива в прозореца на WinRAR се показва неговото съдържание. Отбележете файловете и папките, които искате да извлечете. Това може да се направи с клавишите за управление на курсора или левия бутон на мишката при натиснат клавиш (както в Експлорера и другите Windows-програми). Отбелязване на файлове в WinRAR може да се направи и с клавиш <Интервал>. Клавиши <+> и <-> на цифровата клавиатура позволяват да се отбелязват и да се сваля отбелязването от групи файлове, с помощта на шаблони (т.е. задавайки маски за файлове със символи '*' и '?').

Избирайки един или няколко файла, натиснете бутона "Разархивирай..." горе на прозореца на WinRAR, или пък натиснете , въведете в появилия се диалогов прозорец нужния път, след което натиснете бутона OK. Тук може да се сменят няколко допълнителни параметъра.

По време на разархивирането се показва прозорец със статистика. Ако вие искате да прекъснете разархивирането, натиснете бутона "Отмяна". Прозореца на WinRAR може да се минимизира в областта за уведомяване на панела на задачите: за целта натиснете бутона "Фонов режим". Ако извличането завърши без грешки, то WinRAR ще се върне в системата, в противен случай ще се появи прозорец за диагностични съобщения.

За да отворите RAR-архив ви е достатъчно да щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху този файл и архива автоматично ще се отвори. В появилия се диалогов прозорец изберете файлове за разархивиране, натиснете бутона "Разархивирай" ("Extract To"), задайте път за записване и натиснете "OK".

Алтернативно вие можете да щракнете с десния бутон на мишката върху RAR-архива в Windows Explorer. В случая, ако сте включили опция "Интегрирай RAR в системата" ("Shell integration") при инсталирането на WinRAR, това действие ще покаже в контекстното меню позиция "Разархивирай..." ("Extract to ...").Назад | Напред