Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Създаване на архив

След като сте влезнали в папката с нужните файлове, изберете файловете и папките, които искате да архивирате. Това може да се направи с клавишите за управление на курсора или с левия бутон на мишката при натиснат клавиш Shift (както е в Експлорера и другите програми в Windows). Файловете в прозореца на WinRAR може да се отбелязват и с клавиши Интервал и Insert . Клавишите <+> и <-> на цифровата клавиатура позволяват да се отбелязва и премахва избора от група файлове с помощта на шаблони (т.е. задавайки маски за файлове чрез символи '*' и '?').

Избирайки един или няколко файла, натиснете бутона "Архивирай" (същото действие става и при натискане на Alt+A или при избор на команда "Архивирай файла(овете)" от меню "Команди"). В появилия се диалогов прозорец въведете име на архива или просто потвърдете името, предложено по подразбиране. Тук пък може да се избере формат на новия архив (RAR или ZIP), метод на компресия, размер на тома и други параметри на архивиране. Натиснете бутона OK, за да създадете архива.

При стартиране WinRAR показва в своя прозорец списъка с файлове и папки в текущата папка. Преминете в папката, в която се намират файловете, предназначени за архивиране. За промяна на текущия диск може да се натисне комбинация от клавиши Ctrl+D , възползвайте се от списъка с дискове (под панела с инструменти), или щракнете върху малката иконка на диска в долния ляв ъгъл на прозореца. За преход към родителската папка натиснете клавиш Backspase или Ctrl+PgUp, щракнете върху малкия бутон "Нагоре" (под панела с инструменти) или два пъти щракнете върху папка ".." в списъка с файлове. За преход към друга папка натиснете Enter , Ctrl+PgUp или два пъти щракнете с мишката върху тази папка. За преход в корневата папка на текущия диск натиснете съчетанието на клавиши Ctrl+\.

След като сте влезнали в папката с нужните файлове, отбележете файловете и папките, които искате да архивирате. Това може да се направи с клавишите за управление курсор или левия бутон на мишката при натиснат клавиш Shift (както е в Експлорера и другите програми в Windows). Избирането на файлове в прозореца на WinRAR може да се направи и с клавиш <Интервал> и Insert. Клавиши <+> и <-> на цифровата клавиатура позволяват да се отбелязва и маха отбелязването от група файлове с помощта на шаблони (т.е. задавайки маски за файлове със символи '*' и '?').

Като отбележите един или няколко файла, натиснете бутона "Архивирай" (същото действие се извършва и при натискане на Alt+A или при избор на команда "Архивирай файла(овете)" от меню "Команди"). В появилия се диалогов прозорец въведете име на архива или просто потвърдете името, предложено по подразбиране. Тук може да се избере формата на новия архив (RAR или ZIP), метод на компресия, размер на тома и други параметри на архивиране. Подробно този диалог е описан в раздел "Диалог за въвеждане на име на архива и неговите параметри". Натиснете бутон OK, за да създадете архив. По време на архивиране се показва прозорец със статистика. Ако искате да прекъснете процеса на опаковка, натиснете бутона "Отмяна". Прозореца WinRAR може да се минимизира в областта за уведомяване на панела на задачи: за целта натиснете бутона "Фонов режим". При приключване на архивирането прозореца на статистиката изчезва, а създадения архив става текущо отбелязан файл.

Добавянето на файлове в съществуващ архив RAR може да става и чрез метода на пренасяне. Отбележете архив в прозореца на WinRAR и натиснете Enter (или два пъти щракнете с мишката) върху неговото име — RAR ще прочете архива и ще покаже неговото съдържание. Сега вие можете да добавяте файлове в архива, просто пренасяйки ги от друга програма в прозореца на WinRAR.

Ако при инсталиране на WinRAR вие не сте изключили параметъра "Интеграция на WinRAR в системата", то може да се архивират файловете направо в системата (Експлорер) на Windows. В Експлорера или на Десктопа отбележете файловете, които искате да архивирате, натиснете десния бутона на мишката върху отбелязаните файлове и изберете команда "Архивирай файловете...". В появилия се диалогов прозорец въведете име на архива или просто потвърдете името, предложено по подразбиране. Тук също така може да се избере формата на новия архив (RAR или ZIP), метод на компресия, размер на тома и други параметри на архивиране. Натиснете бутона OK за създаване на архива. Архива ще бъде създаден в същата папка, където се намират отбелязаните файлове.

За да добавите файлове в предложения архив без допълнителни запитвания, се възползвайте от команда "Архивирай в <име на архива>". В този случай ще бъдат приложени параметри за архивиране от профила за архивиране по подразбиране.

Обърнете внимание, че ако е включен параметъра "Каскадни контекстни менюта" в диалога за параметри на интегриране, то за достъп до описаните позиции в менюто ви е необходимо да отворите подменю "WinRAR". Ако този параметър е изключен, то тези позиции ще се намират на горното ниво на контекстното меню.

Още един способ за архивиране на файлове е да се пренесат иконките на файловете върху иконката на съществуващ архив. В този случай файловете ще бъдат добавени в този архив.

Вие също така можете да настроите допълнителни параметри за компресия. Тук може да се задават специални параметри за компресия на текста, графични или аудио-файлове.

Вие също така можете да извикате прозореца с допълнителни параметри за саморазопаковащи се (Self Extracting Archive, SFX) архиви. В този прозорец вие можете да създавате SFX-архиви и да настройвате техните параметри.

По време на архивирането се показва прозореца със статистика. Ако искате да прекъснете процеса на опаковка, натиснете бутона "Отмяна". Прозореца WinRAR може да се минимизира в областта за уведомяване на панела на задачи: за целта натиснете бутона "Фонов режим". При приключване на архивирането прозореца на статистиката изчезва, а създадения архив става текущо отбелязан файл.

Добавяне на файлове в съществуващ архив RAR може да се прави и по-метода Drug and Drop. Отбележете архив в прозореца WinRAR и натиснете Enter (или два пъти щракнете с мишката) върху неговото име — RAR ще прочете архива и ще покаже съдържанието му. Сега вие можете да добавяте файлове в архива, просто като ги пренасяте от друга програма в прозореца на WinRAR.

Пример 1: Добавяне на файлове в архив

Общ синтаксис за управление на конзолната версиа RAR:

RAR ‹команда› [ -‹ключове› ] ‹име_на_архива› [ @‹файлове-списъци ›... ] [ ‹файлове›... ] [ ‹път_за_разопаковане\› ]

За добавяне на файлове в архив се използва команда 'a'

Пример A:

трябва да се създаде нов или да се обнови съществуващ архив MYARCH, като се поставят в него файлове от текущата папка.

rar a myarch

Пример B:

Трябва да се създаде нов или да се обнови съществуващ архив C:\BACKUPMYARCH, поставяйки в него файлове и вложените папки от папка C:\Settings и C:\Work и всички поддиректории (използвайте ключ -r : рекурсия за вложени папки)

rar a -r C:\Backupmyarch C:\Settings C:\Work WinRAR

не винаги изтрива своите служебни файлове във временната папка на Windows. Такова нещо може да стане при използване на функцията за пренасяне (drap'n'drop) за извличане на файлове или отваряне/стартиране на опаковани файлове с помощта на външни програми. В такива случаи, даже след затваряне на WinRAR файловете могат да бъдат блокирани от други процеси. Нещо повече, не съществува достатъчно надежден способ да се изясни не се ли нуждае външното приложение от тези файлове. Поради тази причина WinRAR не ги изтрива веднага.

Вместо това, при следващото стартиране програмата проверява за наличие на временни файлове и изтрива всички по-стари от един час.

Ако вие въобще не искате да ползвате временната папка на Windows при извличане на файлове, то препоръчително е да използвате или команда "Разархивирай в" ("Extract To") в режим на команден ред на WinRAR или аналогичната команда в контекстното меню на Експлорера.Назад | Напред