Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Стартиране на WinRAR

За стартиране на програмата е необходимо на панела на задачи да отидете в меню «Старт» и да намерите в каталога «Всички програми». В отворилия се списък да щракнете върху иконката на програма WinRAR.

Интуитивния интерфейс осигурява лесна навигация по програмата. Пред вас ще се появи прозореца на програмата. В него вие ще можете да видите: меню; панел с инструменти; прозорец с падащ списък; файлов прозорец; ред на състояние.

Тъй като основна задача на програмата WinRAR е създаване и извличане на архиви, то ще се спрем на това по-подробно. За създаване на архива е нужно да се избере файл на компютъра, който вие желаете да компресирате. Намерете нужните файлове чрез прозореца с падащия списък. За да добавите файл в архива е достатъчно да го отбележите (селектирате) с помощта на мишката, или да отбележите група файлове с помощта на мишката и клавиш «Ctrl», а след това да натиснете иконка «Архивирай»

За увеличаване на ефективността на работа на архиватора е най-добре винаги да оценявате размера на началния и получения файл. Прави се просто сравнение на свойства

След като нужните файлове бъдат отбелязани, ще се появи прозорец, в който вие можете да определите нужните параметри за бъдещия архив. При стартиране на WinRAR показва в своя прозорец списък на файлове и папки в текущата папка. Преминете в папката, в която се намират файловете, предназначени за архивиране. За промяна на текущия диск може да се натисне комбинация от клавиши Ctrl+D, да използвате списъка с дискове (под панела с инструменти), или да щракнете върху малката иконка на диска в долния ляв ъгъл на прозореца. За преход към родителската папка натиснете клавиши Backspace или Ctrl+PgUp, щракнете върху малкия бутон "Нагоре" (под панела с инструменти) или два пъти щракнете върху папка ".." в списъка на файловете. За преход в друга папка натиснете Enter, Ctrl+PgUp или два пъти щракнете с мишката върпу тази папка. За преход в корневата папка на текущия диск натиснете съчетанието на клавиши Ctrl+ .

Също така, тук може да се избере тип на архива, който е нужно да се създаде – rar или zip, и метода на компресия

Количеството файлове, добавяни в един архив зависи от обема на достъпната памет и дължината на имената на тези файлове. Примерно 128 байта памет се изисква за един архивиран файл. По този начин,за компресия на милион файлове са нужни 128 Мб. Пределните натоварвания, които се преминали изпитание в тестовата лаборатория на нашата компания достигат 10 милиона файла.Назад | Напред