Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Възможности на WinRAR

Компресията на данни е повсеместна практика, която се използва при работа с файлове с голям размер. Степента на компресия основно зависи от началните размери на файловете. Добре се компресират почти всички предварително некомпресирани, например, изпълними файлове (EXE), текстове (TXT, DOC), бази данни (DBF), прости некомпресирани изображения (BMP). Ограничено се компресират некомпресиран звук (WAV), сложни некомпресирани изображения (BMP).

Не се компресират почти всички вече компресирани данни, например, архиви (ZIP, CAB), компресирани документи (PDF), компресирана графика и видео (JPG, GIF, AVI, MPG), компресиран звук (MP3). Тяхното компресиране е в пределите на 1-2 процента за сметка на служебните блокове и неголеми излишества.

WinRAR позволява ефективно да се архивират даже тези типове данни, които вече са компресирани. Това е обусловено от това, че в повечето разпространени формати файлове, използващи компресия, са приложени не най-ефективни методы. Например, в основата на формата JPG лежи ентропийно компресиране, което се ползва след преобразуване по Фурие. Данните се кодират на неоптимални блокове, което е обусловено от желанието да се направи формата JPG устойчив към повреди и възможност за частично извличане на информация. WinRAR съдържа специален подобрен алгоритъм на компресия на мултимедийни файлове, изпълними програми и обектни библиотеки. WinRAR осигурява пълно управление на файловете в архивите, възстановяване на повредени архиви, шифроване, създаване на саморазопаковащи се и многотомни архиви и много друго.

Програмата позволява да се създават архиви RAR с огромни размери, съдържащи голямо количество файлове, поддържа формати RAR и ZIP, може да изпълнява всички основни операции с формати: 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z и ISO (CD-имиджи), а също така може да създава саморазопаковащи се архиви от типа SFX. Архиватора автоматично разпознава формата на данните и избира най-добрия метод за компресия.

RAR е формат на файловете, създавани с архиватора WinRAR. Подобно на другите архиватори RAR-файловете представляват контейнери с данни, които съдържат един или няколко файла в компресиран вид.

При работа с архивите в WinRAR вие можете да:

Сред полезните характеристики трябва да се отбележи възможността да се създават саморазопаковащи се архиви. Ако нямате инсталиран архиватор, информацията от архива въпреки това ще бъде извлечена. Обърнете внимание на това, че е невъзможно създаване на архиви с обем над 8,589,934,591Gb - това е стандартно ограничение. За защита на вашата информация може да се въвежда парола за архива. В WinRAR има и изключително достойнство – възможност за добавяне на информация във вече съществуващ архив. Тази функция - Добави файл към архива (Drag and Drop).

Тази команда е достъпна както в режим на управление на файлове, така и в режим на управление на архиви.

Ако WinRAR се намира в режим на управление на файлове, отбележете тези файлове и папки, които трябва да се архивират. След това изберете командата "Архивирай файла(файловете)" в меню "Команди" (същото действие се извършва и при натискане на бутона "Архивирай" на панела с инструменти или с комбинация на клавиши Alt+A). Въведете име на архива и параметри в диалога за въвеждане на име на архива и неговите параметри и натиснете Enter за начало на архивиране.

Ако WinRAR е в режим на управление на архиви, то в началото трябва да се избере команда "Архивирай файла(файловете)", след това в появилия се прозорец отбележете добавяните файлове, а след това въведете име и параметри за архива, както е описано по-горе. - Еквивалент на команден ред: команда "a"

Освен WinRAR, в дистрибутива на продукта влиза и файла Rar.exe. Това е също 32-разрядна версия на RAR за Windows, но тя поддържа само интерфейс с команден ред и работи в текстов (конзолен) режим.

Конзолната версия на RAR е удобно да се ползва за извикване от командни файлове (BAT и CMD), за стартиране от DOS и т.н. Тя поддържа повече команди и ключове в команден ред, отколкото WinRAR, но не е способна да обработва други формати архиви, различни от RAR.

Всички характеристики на управлението с команден ред за WinRAR са верни и за конзолната версия RAR.Назад | Напред