Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Скрийншоти WinRAR


Интерфейс WinRAR в режим на преглед на дървото на каталозите. Появява се във версия 3.60


Интерфейс WinRAR в режим управление на файлове. В прозореца на програмата се показва списък файлове и папки, съдържащи се в активната директория.


Създаване на нов архив. Ползващия определя параметрите на архива, който смята да създаде.


Настройка на допълнителни параметри за компресия. Опитния потребител може да определя специални параметри за компресия на текста, графични или аудио-файлове.


Прозорец за допълнителни параметри за саморазопаковащи се  (Self Extracting Archive, SFX) архиви. Създавайте SFX-архиви и настройвайте параметрите им.


Разопаковане на архива. Използвайте WinRAR за всякакви алгоритми за компресия!


Преглед на сведения за файла. Получете информация за степента на компресия и други параметри на архива.


Режим "Помощник" на WinRAR. Лесно стъпково използване на програмата за начинаещи ползващи.


Възстановяване на архива. Ако искате да възстановите архив - просто посочете нужния файл и натиснете бутона.


Търсене на файлове. Търсене на файлове и текстови редове в архиви и директории.


Преобразуване на архиви. Освободете място на хард диска, заменяйки архиви с остарели формати на *.rar или *.zip


Помощ по WinRAR. Използвайте справочната система при възникване на всякакви въпроси


Управление на профили. Създавайте индивидуални профили за решаване на различни задачи.


Шифроване на архиви. WinRAR поддържа мощен алгоритъм за шифроване (AES-128) за архиви, защитени с парола.


Интерфейс WinRAR в режим на управление на архиви. В прозореца на програмата се показва списък с файлове и папки, съдържащи се в отворения архив


Възстановяване на липсващи томове. Използвайте тома за възстановяване (*.rev) за пресъздаване на липсващи (или повредени) томове от многотомни архиви.